Залізнично-транспортна експертиза

ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНА ЕКСПЕРТИЗАЗалізниця – це зона підвищеної небезпеки. Завданням залізничного транспорту є задоволення вимоги щодо перевезення пасажирів та вантажів при безумовному забезпеченні безпеки руху та збереження вантажів, що перевозяться, ефективному використанні технічних засобів, дотриманні вимог щодо охорони праці і навколишнього природнього середовища. У випадках не забезпечення наведених вимог може виникнути залізнично-транспортна пригода (наїзд, зіткнення, схід, втрата вантажів, розлив вантажів, травмування людей і інші). Дані випадки можливо дослідити шляхом проведення залізнично-транспортної експертизи.

Замовити безкоштовну консультацію


При виконанні залізнично-транспортних експертиз та експертних досліджень можна встановити: – технічний стан рухомого складу, залізничної колії; системи сигналізації, централізації і блокування; – безпосередні технічні причини настання залізнично-транспортної пригоди і можливості запобігання її настання; – послідовності проміжних технічних причин, що призвели до формування безпосередньої технічної причини; – фактичні дій причетних до пригоди працівників; – інші питання, що стосуються виникнення пригоди. Залізнично-транспортна експертиза Основними завданнями залізнично-транспортної експертизи є: Вирішення діагностичних задач:
 • дослідження технічного стану елементів інженерного обладнання верхньої та нижньої будов залізничної колії;
 • дослідження технічного стану ходових частин та конструкцій рухомого складу залізничного транспорту;
 • дослідження технічного стану вузлів (конструкцій) рухомого складу, а також верхньої та нижньої будови колії при втраті надійності (міцності, жорсткості, стійкості) їх окремих елементів;
 • дослідження технічного стану елементів пристроїв автоматики, телемеханіки, зв’язку та електропостачання залізниць з метою встановлення відповідності технічного стану досліджуваних об’єктів вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України.
Вирішення ситуаційних задач:
 • дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди (далі – ЗТП) при “класичному” сходженні з рейок рухомого складу (дослідження взаємодії колії та рухомого складу; дослідження режиму ведення поїзда; дослідження фактичних дій учасників ЗТП та встановлення відповідності цих дій вимогам нормативних документів);
 • дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при зіткненнях залізнично-транспортних засобів, наїздів на нерухомі перешкоди та людей (дослідження процесів взаємодії транспортних засобів під час зіткнення; визначення швидкостей зіткнення; дослідження фактичних дій учасників ЗТП та встановлення відповідності цих дій вимогам нормативних документів);
 • дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при втраті міцності елементів верхньої будови колії, ходових частин та конструкцій рухомого складу (дослідження процесів взаємодії колії та рухомого складу; дослідження дій учасників ЗТП та встановлення відповідності цих дій вимогам нормативних документів);
 • дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при відмові механізму керування процесами перевезень (дослідження фактичних дій учасників ЗТП та встановлення відповідності цих дій вимогам нормативних документів);
 • дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при відмові пристроїв автоматики, телемеханіки, зв’язку та електропостачання (дослідження дій учасників ЗТП та встановлення відповідності цих дій вимогам нормативних документів);
 • дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди при втраті стійкості рейко-шпальної решітки, стихійних лихах тощо (дослідження процесів, що пов’язані з виникненням критичних внутрішніх (температурних) та зовнішніх сил, при яких відбувається поперечний до осі колії зсув рейко-шпальної решітки; дослідження взаємодії шпальної основи з баластом; дослідження фактичних дій учасників ЗТП та встановлення відповідності цих дій вимогам нормативних документів).
 • Дослідження реалізованого механізму залізнично-транспортної пригоди з метою встановлення безпосередньої технічної причини ЗТП та можливості її запобігання.
Перед залізнично-транспортною експертизою можуть бути поставлені також інші завдання, вирішення яких пов’язане з дослідженням технічного стану рухомого складу залізниць, елементів верхньої та нижньої будов колії, пристроїв сигналізації, централізації, блокування тощо, а також дій учасників залізнично-транспортної пригоди. Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
 • У якому технічному стані були елементи верхньої (нижньої) будови колії на n-му пікеті n-го кілометра перегону А-В у момент сходження з рейок рухомого складу і чи відповідав цей стан вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України (якщо технічний стан не відповідав вимогам нормативних документів, то у чому саме полягає ця невідповідність)?
 • У якому технічному стані були елементи ходових частин і конструкцій рухомого складу, який зійшов з рейок, і чи відповідав цей стан вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України (якщо технічний стан не відповідав вимогам нормативних документів, то у чому саме полягає ця невідповідність)?
 • У якому технічному стані була гальмівна система рухомого складу і чи відповідав цей стан вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України (якщо технічний стан не відповідав вимогам нормативних документів, то у чому саме полягає ця невідповідність)?
 • У якому технічному стані була система сигналізації, централізації та блокування (або її окремі елементи) на станції А (на перегоні А-В) і чи відповідав цей стан вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України (якщо технічний стан не відповідав вимогам нормативних документів, то у чому саме полягає ця невідповідність)?
 • У якому технічному стані була система попередження зіткнень на залізничному переїзді і чи відповідав цей стан вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України (якщо технічний стан системи не відповідав вимогам нормативних документів, то у чому саме полягає ця невідповідність)?
 • Чи відповідало розташування та облаштування залізничного переїзду вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України (якщо ні, то у чому саме ця невідповідність проявилась)?
 • Якими положеннями нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, повинні були керуватися посадові особи господарства перевезень при формуванні поїзда, у якому відбулося сходження з рейок рухомого складу?
 • Чи мала місце невідповідність дій посадових осіб господарства перевезень вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, при формуванні поїзда, у якому відбулося сходження з рейок рухомого складу (якщо мала, то у чому саме полягає ця невідповідність)?
 • Якими положеннями нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, повинні були керуватися члени локомотивної бригади до сходження з рейок (зіткнення, наїзду), у момент сходження з рейок (зіткнення, наїзду) та після сходження з рейок (зіткнення, наїзду) рухомого складу?
 • Чи мала місце невідповідність дій членів локомотивної бригади вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, при веденні поїзда, в якому відбулося сходження з рейок рухомого складу (зіткнення, наїзд) (якщо мала, то у чому саме полягає ця невідповідність)?
 • Якими положеннями нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, повинні були керуватися посадові особи господарства перевезень у процесі виконання поїзної (маневрової) роботи?
 • Чи мала місце невідповідність дій посадових осіб господарства перевезень вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, у процесі виконання поїзної (маневрової) роботи (якщо мала, то у чому саме полягає ця невідповідність)?
 • Якими положеннями нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, повинні були керуватися посадові особи колійного господарства у процесі технічного утримання (ремонту) залізничної колії на n-му пікеті n-го кілометра перегону А-В?
 • Чи мала місце невідповідність дій посадових осіб колійного господарства вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, у процесі технічного утримання (ремонту) залізничної колії на n-му пікеті n-го кілометра перегону А-В (якщо мала, то у чому саме ця невідповідність полягає)?
 • Якими положеннями нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, повинні були керуватися посадові особи локомотивного (вагонного) господарства у процесі технічного утримання (ремонту) рухомого складу?
 • Чи мала місце невідповідність дій посадових осіб локомотивного (вагонного) господарства вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, в процесі технічного утримання (ремонту) рухомого складу (якщо мала, то у чому саме полягає ця невідповідність)?
 • Якими положеннями нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, повинні були керуватися посадові особи господарства сигналізації, централізації та блокування у процесі технічного утримання (ремонту) системи попередження зіткнень на залізничному переїзді?
 • Чи мала місце невідповідність дій посадових осіб господарства сигналізації, централізації та блокування вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транспорті України, у процесі технічного утримання (ремонту) системи попередження зіткнень на залізничному переїзді (якщо мала, то у чому саме полягає ця невідповідність)?
 • Яка безпосередня технічна причина сходження з рейок (зіткнення, наїзду) рухомого складу (вказати кількість вагонів, що зійшли, номер поїзда, місце та час сходження, зіткнення, наїзду)?
 • Яка послідовність проміжних технічних причин, що призвели до формування безпосередньої технічної причини сходження з рейок (зіткнення, наїзду) рухомого складу?
 • Чи можливо було з технічної точки зору запобігти залізнично-транспортній пригоді?
У документі про призначення залізнично-транспортної експертизи (залучення експерта) зазначаються фактичні дії учасників залізнично-транспортної пригоди. Для виконання експертизи залежно від задач, які вирішуються, повинні бути надані:
 • різноманітні деталі, вилучені з місця події у зв’язку з відновлювальними роботами;
 • фотознімки загального вигляду місця пригоди, пошкодженої ділянки колії і рухомого складу, окремих їх вузлів та деталей;
 • фотознімки сторонніх предметів;
 • ескізи зламаних деталей із зазначенням дефектів, тріщин тощо;
 • фотознімки вагонів, завантаження яких не відповідає вимогам нормативних документів;
 • акти огляду та вимірювання параметрів рейкової колії, стрілочних переводів, вагонів, які зійшли з рейок, пристроїв та споруд, тягового рухомого складу тощо із зазначенням відхилень від норм їх утримання та пошкоджень, що утворились у результаті спрацювання механізму ЗТП;
 • акти контрольної перевірки автогальм вагонів, які залишились (утримались) на рейках;
 • акти технічного стану та роботи технічних засобів безпеки руху (сигналізації, централізації, блокування, радіозв’язку, автоматичної локомотивної сигналізації тощо), що мають стосунок до ЗТП;
 • акти про пошкодження рухомого складу;
 • натурний лист поїзда;
 • швидкостемірна стрічка поїзда та результати її розшифровування (із зазначенням місця зберігання оригіналу);
 • довідка ВУ- 45 про забезпечення поїзда автогальмами;
 • документ “Попередження про обмеження швидкості руху на ділянці”, де відбулася ЗТП;
 • результати розрахунків та експериментів, виконані під час службового розслідування; технічні висновки спеціалістів (науковців);
 • фрагменти графіка виконаного руху поїздів на ділянці, де відбулася ЗТП; журнали диспетчерських розпоряджень; журнали огляду рейкової колії та стрілочних переводів; книга ревізорських вказівок у частині, що стосується ЗТП; журнали ВУ-100, ДУ-2 (ДУ-3), ДУ-46, ТУ-152;
 • план та профіль залізничної ділянки, на якій відбулася ЗТП; довідка про результати останньої перевірки технічного стану рейкової колії колієвимірювальними та дефектоскопічними засобами; стрічки перевірки технічного стану рейкової колії вагоном-вимірювачем; журнали ПУ-28 та ПУ-29 про результати натурних перевірок рейкової колії;
 • накладні дорожні відомості (у випадку ЗТП з вантажними поїздами);
 • довідка з найближчої метеостанції;
 • довідка про пошкодження вантажів;
 • довідка про матеріальний збиток, який виник у результаті пошкодження елементів верхньої та нижньої будов колії, рухомого складу, пристроїв сигналізації, централізації та блокування, контактної мережі, втрати та пошкодження вантажів, а також затрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків ЗТП;
 • пояснювальні записки посадових осіб-учасників ЗТП, відомості про перебування їх на роботі та про час їх відпочинку перед роботою; результати останніх випробувань про знання посадових інструкцій та нормативних документів, медичні огляди;
 • архіваторні записи переговорів посадових осіб за час розвитку ЗТП;
 • акти службового розслідування форми РБУ-1 чи РБУ-3; технічний висновок про причини ЗТП;
 • протоколи оперативних нарад відповідних структурних підрозділів; протокол оперативної наради дирекції залізничних перевезень; протокол та наказ начальника відповідної служби залізниці;
 • протокол оперативної наради начальника залізниці та наказ начальника залізниці;
 • протоколи допиту свідків, постраждалих, обвинувачених; протоколи інших слідчих дій;
 • висновки експертів інших спеціальностей.
Зв’язатися з спеціалістами можна за тел. 093-72-02-474,е-mail: railinvest@gmail.com

Потрібна залізнично транспортна-експертиза?


Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *